Antoine Renard: red lines

12_Antoine Renard, Red Lines, 2017

vernisáž / opening: 27.4., 18:00 / 27 April, 6pm

trvání výstavy / exhibition duration: 28.4. – 13.6. 2017

This is an invocation (Wi)
Through forests of trees with speckled bark
Past piss stains and crushed cigarettes
We give offerings

This is an invocation (cu)
Wax drips metal, frying slowly
a fly
on shriveled mounds of grapes
on a hand
We ask for sympathy
And new Yeezys

This is an invocation (ia)
Some lines be crossed
Extreme seductiveness
Horror lungs sucked up
laughing

This is an invocation (st)
Lambs murmur
exhaling, slurping on the amniotic
Extracorporeal eyes
open
Afterbirth after – birth

This is an invocation (Re)
tender hallows
for screaming filth, cleanse
Diana, mother
remember your voice

Toto je vzývání (Wi)
Přes lesy stromů s kůrou
kropenatou
Skvrny zaschlých chcánek a poházený vajgly
Přinášíme obětiny

Tohle je vzývání (cu)
Kovová krusta vosku, pomalu smaží se
moucha
na svrasklých homolích hroznů
na ruce
Nežádáme než pochopení
A nový Yeezy

Tohle je vzývání (ia)
Přes čáru a ne jednou
Přeshraniční svůdnost
Příšerné plíce pumpují
smích

Tohle je vzývání (st)
Jehňata mrmlají
výdechy, srkání plodové vody
Mimotělní oči
otevřené
Rodidla po – rodu

Tohle je vzývání (Re)
něžná blahořečení
za donebeřvoucí hnus, čas na očistu
Diano, matko
pomni svůj hlas

kurátorka / curator: Christina Gigliotti

Facebook

01_Antoine Renard, Red Lines, 2017

03_Antoine Renard, Red Lines, 2017

04_Antoine Renard, Red Lines, 2017

05_Antoine Renard, Red Lines, 2017

06_Antoine Renard, Red Lines, 2017

07_Antoine Renard, Red Lines, 2017

08_Antoine Renard, Red Lines, 2017

10_Antoine Renard, Red Lines, 2017

09_Antoine Renard, Red Lines, 2017

11_Antoine Renard, Red Lines, 2017

12_Antoine Renard, Red Lines, 2017

13_Antoine Renard, Red Lines, 2017

14_Antoine Renard, Red Lines, 2017

15_Antoine Renard, Red Lines, 2017

17_Antoine Renard, Red Lines, 2017

16_Antoine Renard, Red Lines, 2017

18_Antoine Renard, Red Lines, 2017

19_Antoine Renard, Red Lines, 2017

20_Antoine Renard, Red Lines, 2017