Klára Hosnedlová, Lucia Sceranková: Byt Viléma a Gertrudy Krausových

1_img_6054

Klára Hosnedlová, Lucia Sceranková

Byt Viléma a Gertrudy Krausových / The Apartment of Vilém and Gertrud Kraus

vernisáž / opening: 3. 10., 18:00 / 3 October, 6pm

trvání výstavy / exhibition duration: 4. 10. – 5. 11. 2016

kurátorka / curator: Christina Gigliotti

je tu
ani sis jí nevšiml, když jsi vešel, ale sedí v nejzazším koutě místnosti
její pohled neucítíš, ona—
moc nespí
je studená
chlupy na rukou se jí ježí, kůže jako braillovo písmo
zůstává vzhůru do šesti ráno, aby mohla prospat celý den
vrací se domů v šest ráno, je starověká
ornament a zločin
jak udělat obraz bez toho, aby byl melancholický?
trivialita se mění v sentiment
nudu s růžovým nádechem
a sklenici zelené

she is here
you didn’t see her when you came in, but she’s sitting in the furthest corner of the room
you won’t feel her gaze, she–
she doesn’t sleep much
she is cold
the hairs on her arms rise up and stiffen, skin like braille
she stays up until 6am so that she can sleep through the day
she comes home at 6am, she is ancient
ornament and crime
how does one create an image without making it melancholy?
triviality turns into sentiment
pink-hued ennui
and a glass of green

Foto: Lucia Sceranková

2_img_6058

4_img_6064u

5_img_6070u

6_img_6079

7_img_6107

8_img_6085

12_img_6104

10_img_6095

11_img_6098

13_img_6083

panorama