Darina Alster, PXS: Tension X

Red_MadonaFoto / Photo: Robert Carrithers

Vernisáž / Opening: 19. 1. 2017, 18.00

Tension X

Vernisáž výstavy a performance

autoři: Darina Alster, PXS
sound: Ida Elastic
kostýmy: Renee Vidourková
spolupráce na performanci: Markéta Ježová,
Jakub Ra, Monina, Jan Miko, Aneta Jaurisová,
Katarina Kadijevic,Daniel Pešl, Jan Pulo

Naše vize je apokalyptická, odhalující, přivádějící na svět, zachraňující.
Naše vize je plná naděje nového života. Feminní síla je ta pravá esenciální síla.

Tension je oltář, který prošel černou dírou. Město X se stává nekonečnou moebiovou smyčkou. Oltář se proměnil ve zmuchlanou mapu katastrof. Tělo těhotné planety. Muslimské ornamenty splývají s křesťanskými rosetami. Fundamentalismus je výplod strachu a plodí zánik všeho co má smysl. At už se jedná o muslimské teroristy nebo krajní pravici, která slaví úspěch u nás v evropě i americe. Feminismus je přímým protikladem fundamentalismu. Umění je způsob myšlení a může být i formou léčení. Výstava je naší společnou modlitbou za civilizaci. Základem je obrazec opakovaně procházený jako pomalá modlitba za zachování živého jádra, které má schopnost sebeobnovy i po jakékoliv krizi či katastrofě. Když se my lidé navzájem vyvraždíme, planeta Země se možná jen oklepe a vytvoří nové organismy.Těžko říci zda budou moudřejší než byla naše civilizace. Proti rozpadu světa stavíme Magii. Magie je věda obyčejných lidí.Magie je každodennost. Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Obrazec je nutno opakovat tiše jako modlitbu, mantru i sygil. Je třeba nedat šanci strachu. Važme si života a prožívejme lásku. Strach plodí nenávist láska propojuje.

Darina Alster společně s PXS k novému roku 2017.

Our vision is apocalyptic, revelatory, life-giving, salvational.
Our vision is full of hope for a new life. The feminine force is the true essential force.

Tension is an altar that has passed through a black hole. Town X becomes a never-ending Möbius strip. The altar has changed into a disheveled map of catastrophes. The body of a pregnant planet. Muslim ornaments blend with Christian rosettes. Fundamentalism is the fruit of fear and leads to the death of all that has meaning – this applies to Muslim terrorists as well as to the far right that has been so successful in both Europe and America. Feminism is the direct opposite of fundamentalism. Art is a way of thinking and can also be a cure. The exhibition is our shared prayer for civilization. Its foundation is a pattern, repeated like a slow prayer for the preservation of the living core capable of renewing itself after crisis or catastrophe. Perhaps, after humankind exterminates itself, planet Earth will merely shake us off and create new organisms. It’s hard to say whether they will be any wiser than our own civilization has been. Against the world’s decline, we posit Magic. Magic is the science of ordinary people. Magic is everyday life. Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. The pattern must be repeated quietly like a prayer, mantra, or sigil. We must not give fear a chance. Let us value life and experience love. Fear gives rise to hatred; love brings together.

Darina Alster and PXS on the new year 2017.

GFB_alster_perf_web_04 GFB_alster_perf_web_29

GFB_alster_perf_web_20

GFB_alster_perf_web_30

GFB_alster_perf_web_15

GFB_alster_perf_web_26

GFB_alster_perf_web_13

GFB_alster_perf_web_10   GFB_alster_perf_web_33

GFB_alster_perf_web_34

GFB_AL_01_2017_web_16

GFB_AL_01_2017_web_17

GFB_AL_01_2017_web_18

GFB_AL_01_2017_web_20

GFB_AL_01_2017_web_21

GFB_AL_01_2017_web_01

GFB_AL_01_2017_web_22

GFB_AL_01_2017_web_05

GFB_AL_01_2017_web_02

GFB_AL_01_2017_web_03

GFB_AL_01_2017_web_06

GFB_AL_01_2017_web_07

GFB_AL_01_2017_web_08

GFB_AL_01_2017_web_09

GFB_AL_01_2017_web_10

GFB_AL_01_2017_web_12

GFB_AL_01_2017_web_23

GFB_AL_01_2017_web_30

Foto / Photos: Jan Kolský