Jana Kasalová: Dobrá adresa

Téměř lettristická výstava se skládá z velkého množství pravidelně nainstalovaných
stejně velkých kartiček, které formátem váhají mezi korespondenčním lístkem a
vizitkou. Každý kartonek nese dvojí informaci. Jednou je „osobní“ barva, druhou
kompletní adresa včetně telefonu. Obojí se váže ke konkrétním osobám – většinou
úspěšným, až veleúspěšným umělcům. Nechybí mezi nimi Bill Viola, Julian Schnabel,
Richard Serra, Donald Judd ani Yoko Ono. Zatímco barvu jim Jana Kasalová přisuzuje
pocitově, kontaktní údaje jsou pravé.

Na to, jak je podoba instalace jednoduchá, je v ní přítomné celkem velké množství
významů a vizuálních asociací, ze kterých také vyplývají různé způsoby čtení.
Rytmičností může připomínat otáčené stránky telefonního seznamu, pravidelným
rozvržením pečlivě rozměřovaná starořímská città, jejichž rastr se promítl i do uličních
sítí amerických velkoměst. Při důsledném vnímání v ploše vznikne topografické
schéma ve smyslu mapy, pohled ze stran zase může odhalit něco jako stylizovaný
urbánní model.

Celek mísí podobu kartotéky se smyšleným vizitkovým městem umělců a obloukem se
vrací k nejzásadnějšímu tématu Jany Kasalové, jímž je emotivní kartografie místa. Tak
jako téměř vždy i tady jde o kombinaci reálného s imaginárním, objektivního se
subjektivním, privátního se sdíleným.

Jestliže název výstavy zdánlivě otevírá otázky exkluzivních čtvrtí a koncentrace
celebrit, pro Janu Kasalovou jde spíš o nostalgickou procházku spřízněnými dějinami
umění a podnět k zamyšlení nad fenoménem adresy jako takovým. Jinými slovy
hledání kořenů nebo identity jak prostřednictvím vzorů, tak teritoriálních schémat a
ukotvení v nich. Stranou samozřejmě nestojí ani aktuální téma poskytování osobních
údajů, i když se v tomto případě – vzhledem k faktu, že veškeré kontaktní informace
pocházejí z Art Diary 1981 Giancarla Politiho – dá předpokládat, že téměř žádné
osobnostní spory a konflikty nehrozí. Od věci samozřejmě ale není ani možnost
konečně nosit v telefonu číslo na Andy Warhola.

Radek Wohlmuth, kurátor výstavy