Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič: Ve stínu mauzolea

25. 8. – 21. 9. 2016

Vernisáž / Opening: 25. 8., v 18.00 / 6pm

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič je autorská dvojice působící na výtvarné scéně od roku 2009. Momentálně žijí v Praze a společně pracují v ateliéru dnes již definitivně končícího Karlín studios, odkud také pochází inspirace k názvu výstavy “Ve stínu mauzolea”.

Výstava v Galerii Ferdinanda Baumanna představí jedny z nejnovějších keramických plastik, které nepřímo navazují na slovenské tradiční figurativní plastiky (Ignác Bizmayer), a pyrografie (vypalované kolorované kresby na překližku) Hlavními tématy výstavy jsou: kult nesmrtelnosti, posmrtný život ve spojení z komunistickou ideologií.

Umělecké duo pečlivě vyhledává inspirace z nedávné historie minulého století, které pak prochazí transformací zkrze mytologii, religionistiku a folklór, mixuje prvky architektury často objednané vládní garniturou na oslavu kultu moci, nebo rekreační hotely státních podniků, které směle vyrůstali v pannenské krajině jako houby po dešti.

Postavy často organizované do podivných situací navazující na tradiční rituály a politické gesta tak tvoří jedinečné spojení surrealistických výjevů.

In The Shadow of a Mausoleum
Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič

Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič are an art duo active on the scene since 2008. Nowadays they live in Prague, working together in the now definitely soon-to-be-demolished Karlín studios. It is from this state of near extinction that the inspiration for this exhibition’s title, “In the Shadow of the Mausoleum,” comes from.

The exhibition at the Ferdinand Baumann Gallery presents some of the duo’s most recent ceramic sculptures. These sculptures are indirectly linked to the Slovak tradition of figurative sculptures (Ignác Bizmayer) and pyrography (burning colored drawings into plywood). The main themes of the current exhibition are, the cult of immortality and life after death in the context of communist ideology.

The duo’s inspiration is carefully drawn from the recent history of the past century. This history then undergoes a transformation by way of mythology, religion, and folklore. Brought to the mix are elements of architecture ordered by government representatives to celebrate the cult of power or state run hotel resorts, buildings that boldly grew in the virgin landscape like mushrooms after rain. In turn, characters are often featured in strange situations related to traditional rituals, their political gestures creating a unique combination of surrealistic scenes.