Kris Lemsalu: Fine with afterlife

Kris Lemsalu: Fine with afterlife, Galerie Ferdinanda Baumanna, 2015. Foto: Michal Ureš

— Please scroll down for English version —

Kris Lemsalu: Fine with afterlife
vernisáž v pátek 10. 7., 18h
11. 7. – 10. 10. 2015
Galerie Ferdinanda Baumanna

Kris Lemsalu je mladá žena mnoha proměnlivých podob, které se nemíjejí se skutečností. Inscenuje mrtvolné postavy překvapující svou vitalitou a její performance srší energií. Neučesané a syrové objekty se vynořují z dávno pohřbené, společensky neurčité paměti, která důvěřuje pouze moudrosti těla a jeho instinktivnímu boji o přežití. Komunikace se smrtí je zároveň výukou o životě; zemřelé zvíře se rovná živému člověku a umění – pokud se tu o něj vůbec jedná – je spíše formou, v jejíchž dutinách se ukrývají duchové. Netřeba dodávat, že navzdory teoretickému výkladu a tlaku konvencí tento druh šamanismu stále vydává tvůrčí výsledky. Divoké zvíře odmítá být zkroceno. Jen se pokaždé schová do svého úkrytu a čeká, až přijde jeho čas. A ten čas přijde. Zcela určitě. (Tamara Luuk)

Výstava je organizována Are (are-events.org).

Recenze: Naďa Klevisová, “V Praze vystavuje performerka Lemsalu (…)”, Hospodářské Noviny, 31. 7. 2015

Tamara Luuk, “Kris Lemsalu”, Fotograf Magazine, #26, Objevy – Kris Lemsalu, září 2015

——

Kris Lemsalu: Fine with afterlife
opening on Friday July 10th, 6pm
11. 7. – 10. 10. 2015
Galerie Ferdinanda Baumanna

This young woman is full of appearances which are real. Her staged, lifeless corpses sparkle with vitality and her performances are highly charged. Wild and raw, they emerge from a long buried and socially non-identifiable memory where the only trust is placed in the cleverness of the body and its survival instinct. Talking to the dead is the way teaching about life; a deceased animal equals a living human, and art – if there is such – is merely a mould, hiding cavities for spirits. Needless to say, even when swallowed by conventions and explained by theories, this kind of shamanism never stops creating. The wild animal refuses to be tamed. It only retires into hiding every now and then, waiting for its time to come. And the time comes. For sure. (By Tamara Luuk)

The exhibition is organized by Are (are-events.org).

Tamara Luuk, “Kris Lemsalu”, Fotograf Magazine, #26, Objevy – Kris Lemsalu, September 2015