Silvina Arismendi

Three

To, co dělá Silvina Arismendi, bychom mohli přirovnat k pohybu zemských desek: „Zemské desky pomalu stoupají, klesají, napínají se a křiví. V místech, kde se třou nebo dokonce zasekávají, nastává pnutí.“ Pnutí v aktivitách Silviny Arismendi rovněž vyplývá ze tření jedné souvislostní zóny o druhou. Případná epicentra seismické činnosti nalezneme ve velmi osobní navigaci žitým prostředím.

Arismendi hodně dokumentuje: například vyfotografuje všechny věci, které vlastní, nebo nasnímá plastikové přenosky se svým majetkem, připraveným na stěhování. Jindy si zacpe uši, kráčí ze svého bytu do galerie a vždy po padesáti krocích udělá znamení na papír, který si nese s sebou. Papír a popis své činnosti pak v galerii vystaví. Při workshopu v bývalých tiskárnách komunistického deníku Rudé Právo zase posbírala vše, co s novinami souviselo. Novinové fotografie převedla na diapozitivy a promítala je na stěnu.

Ve všech případech v podstatě vytváří katalogy. Pro katalogy obecně je příznačné, že dokládají způsob interakce jejich autora se zkoumaným prostředím. To, co obvykle přehlížíme jako vedlejší produkt samotného katalogu, je kontura mentální výbavy a záměrů tvůrce. Viditelný index katalogu je dokladem vzorců myšlení a konání. A Arismendi se zaměřuje na odhalení konkrétního procesu, jak se obsah a jeho provedení vzájemně komentují.

Jiří Ptáček

http://www.silvinaarismendi.com/