Václav Stratil

Mini

Vytváření droboučkých kreseb patří k zamilovaným domácím pracím brněnského umělce Václava Stratila (*1950). Avšak byl by to jiný Stratil, kdyby mu něco bylo pouze volnočasovou aktivitou. U miniatur prozkoumává jak obsahové a výtvarné možnosti, tak potenciál jejich uplatnění v kontextu současného umění. Při plném vědomí pohybu po okraji sféry „umění“, střádá kresby velmi odlišné intenzity, a s demonstrativní svobodou mixuje obrázky všedních věcí, portréty a surreálné výjevy. Jeho pracovní metodou je být plně účasten tvůrčího procesu a nechat se vést asociacemi. Od jednoho námětu se mu odlupuje další, inspirací mohou být i nepravidelné tvary ústřižků papíru.

Výstava Mini je jednou z možných kombinací ze stovek kreseb, z nichž nejmenší mají centimentr na centimetr a delší strany těch největších krapet přes centimetrů deset. Podobala by se výstavě dětí, kdyby se v mnoha kresbách nezaleskla autorova mnohaletá kreslířská zkušenost. Stratil se neobává být roztomilý a infantilní, bere to jako abecedu, které každý rozumí a snadno pak najde cestu k lyrice i sebeironii senilního starce, který se na stará kolena vrátil tam, kde jako malý Vašík začínal, k opravdu humornému nadhledu nad uměním a drobným erotickým provokacím. Stratil zůstal sexy i jako děda s nadváhou.

Za pozornost stojí také „galerie“. Jedná se o tři elegantní vitríny zasazené do mramorového obkladu funkcionalistické pasáže, jejíž obchodní prostory dnes využívají podnikatelé z Ruska, Afriky a Afgánistánu. Luxus první republiky je hustě polepen reklamními bannery zhotovenými ve špatných grafických manufakturách. K tomuto prostředí jsou výstavy Galerie Ferdinanda Baumanna skvělým kontrapunktem.

Jiří Ptáček

Vaclav Stratil & Johana Merta (Live 17.12 2010) by Ferdinand Baumann Gallery

Vaclav Stratil & Johana Merta (17.12 2010 Baumann Underground) byFerdinand Baumann Gallery