Valašský hřebec

Jan Vytiska / Valašský hřebec
Vydala Galerie Ferdinanda Baumanna
k výstavě Jana Vytisky v Nové síni Poruba
Text Jiří Havlíček. Překlad Marek Tomin.
Tisk Schenk s.r.o. Ostrava.
Vydání první
Cena 150 kč
Objednávky na info@fbgallery.cz
S originální kresbou autora na str. 21.